30 marec, 2010

Izvor priimka Slanšek

Glede na to, da sem imel v času pisanja knjige premalo časa se temeliteje posvetiti etimološkemu pomenu priimka, o tem pišem sedaj.

Večina priimkov z obrazilom -šek izvira iz krajevnih imen. Podobno bi lahko veljalo tudi za priimek Slanšek. Priimek bi prvotno lahko bil Shlahomshek, kar bi prosto lahko prevedli kot nekdo z Lahomš (kraj pri Laškem).

Na to misel nas privede tudi članek Maksa Goričarja: Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in krajevnih imen med Slovenci v reviji Etnolog l. 1939 (str. 97)

dosegljivo na: dlib.org

29 marec, 2010

Bogdan je veteranski državni prvak

Bogdan Slanšek, sin Milana Slanška iz Zagorja je letošnji vetranski državni prvak v streljanju. Čestitke v imenu vseh ... več o dogodku na njegovem blogu.